z powrotem

„PRZYSTAŃ – warsztaty kultury dostępnej wsi”

„PRZYSTAŃ – warsztaty kultury dostępnej wsi”
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotacji Gminy Lubicz. Prowadzony w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA przez Pomorskie Towarzystwo Muzyczne w Toruniu.

Logo ---------- Logo ---------- Logo

Pomorskie Towarzystwo Muzyczne w terminie 19 VI-22 XII 2017 r. realizuje projekt „PRZYSTAŃ – warsztaty kultury dostępnej wsi”. Kierowany on jest do mieszkańców Złotorii i wsi ościennych, a jego głównym celem jest ułatwienie mieszkańcom wsi dostępu do kultury. W trakcie zajęć warsztatowych i wyjazdowych realizowane są cele artystyczne (ogólne i praktyczne) oraz społeczne (osobiste, grupowe, środowiskowe). Działania prowadzone są w oparciu o pięć rodzajów zajęć: warsztaty twórczego myślenia, warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne, warsztaty sztuk stosowanych, wycieczki do miejsc kultury.
Część zajęć kierowana jest do najmłodszych dzieci (klasy 1-3), część do nastolatków, część do osób dorosłych, w tym zwłaszcza seniorów. Odbywają się także zajęcia realizowane w grupach zróżnicowanych wiekowo, służące międzypokoleniowej integracji w społeczności lokalnej. W sumie projektem objętych jest około 80 osób.
Projekt prowadzony jest we współpracy z 10 partnerami, wspierającymi projekt merytorycznie i organizacyjnie.
Głównymi partnerami współpracującymi od strony merytorycznej są:
  • ZAKŁAD EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ UMK - jednostka naukowa lokująca swoje działania na pograniczu sztuki i edukacji, posiadająca także długoletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży.
  • Teatr Impresaryjny Afisz - posiadający bogate doświadczenie w produkcji spektakli oraz organizacji imprez integracyjnych, zajmujący się także oświetleniem i nagłośnieniem sal teatralnych, koncertowych oraz plenerów.
  • BLASK - firma prowadząca różnego rodzaju zajęcia teatralne, przygotowująca z dziećmi i młodzieżą amatorskie spektakle, biorąca udział we współorganizacji konkursów i przeglądów artystycznych.
Sprawozdanie merytoryczne po zakończeniu projektu [link]

Aby rozpocząć, kliknij wybrane zdjęcie | Następnie skorzystaj ze strzałek aby przeglądać galerię.